Quantes sessions de bioplàstia es necessiten?

El metge especialista informa les persones interessades sobre quin tractament de bioplàstia és més adequat en cada cas. La majoria de vegades només es necessita una sola sessió, però en alguns casos es requereixen més sessions a fi de perfeccionar els resultats obtinguts.

Unes setmanes després de la intervenció es fa una avaluació dels resultats i se segueix l’evolució de cada cas. A vegades es necessita una nova bioplàstia per acabar de precisar alguns detalls i arribar als resultats desitjats.